na úvod
Místní akční plán / Partnerství MAP
 
  navigace: úvod / Místní akční plán / Partnerství MAP

 

Setkání Partnerství MAP – 11. 4. 2018 – PROJEDNÁNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI A STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP
11.4.2018
Dne 11. 4. 2018 proběhlo poslední setkání zástupců základních a mateřských škol, jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a veřejnosti v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.

Na programu setkání byly informace o stavu tvorby místního akčního plánu a návazných aktivit, projednání Analytické části a Strategického rámce MAP a představení MAP II a implementace MAP.


Setkání Partnerství MAP – 26. 9. 2017 – POSTUP PRACÍ NA MAP
27.9.2017
V úterý 26. 9. proběhlo další setkání zástupců základních a mateřských škol, jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a veřejnosti v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.

Na programu setkání byly informace o stavu tvorby místního akčního plánu a návazných aktivit, projednání Analytické části a Strategického rámce MAP a představení MAP II a implementace MAP.


Setkání partnerství MAP 15. 6. 2016 - PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A VIZE
15.6.2016

Ve středu 15. 6. proběhlo setkání Partnerství MAP. Na programu setkání bylo představení investičních záměrů škol v ORP Hlinsko a dalších subjektů, které se zabývají vzděláváním dětí a žáků do 15 let, a byla diskutována jejich přijatelnost pro finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Dalšími body jednání bylo seznámení účastníků s vizí rozvoje vzdělávání v regionu a s činností pracovních skupin - minitýmů a jejich složení.

V příloze této zprávy je prezentace z jednání a znění vize rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko.


Schůzka Partnerství MAP 26. 4. 2016 - PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
26.4.2016

V úterý 26. dubna proběhlo setkání partnerů MAP, kde byly představeny a prodiskutovány výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Přítomní členové byli vyzváni k zasílání návrhů osob, které mají zájem o působení v pracovních skupinách MAP - minitýmech. 


Setkání Partnerství MAP 11. 2. 2016 - SESTAVENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
11.2.2016

Ve čtvrtek 11. 2. proběhlo druhé setkání partnerů Místního akčního plánu. Účastníkům byl představen další postup zpracování místního akčního plánu a jeho vazba na investiční projekty škol. 

Dále byli projednáni a schváleni členové Řídícího výboru MAP - seznam členů je uveden v příloze.


Setkání Partnerství MAP 21. 10. 2015 - PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
22.10.2015

21. října 2015 proběhlo první setkání Partnerství MAP, na které byli pozváni všichni aktéři zabývající se vzděláváním  dětí a žáků do patnácti let v ORP Hlinsko.

Na programu setkání bylo představení projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a sestavení Partnerství. Bližší informace o realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko jsou uvedeny v odkazech níže.