na úvod
Místní akční plán / Aktivity
 
  navigace: úvod / Místní akční plán / Aktivity

 

Semináře realizované v rámci MAP
25.6.2018
Od února 2017 do ledna 2018 proběhlo celkem 17 setkání a seminářů, které byly zaměřeny na problematiku vzdělávání dětí a žáků. Níže je uveden přehled institucí, které se vzdělávacích aktivit účastnily a počet návštěv z řad jejich pracovníků. Dále jsou podrobněji popsány jednotlivé akce.

Akce pro žáky

Akce Počet žáků
LiStOVáNí 912
Rob a Botka ve světě financí 115
MASkohraní 276

 

Vzdělávací aktivity

Škola Počet účastí
Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim 97
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim 57
Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229 33
Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim 28
Základní škola Včelákov, okres Chrudim 21
Zástupce rodičů 11
Mateřská škola Miřetice, okres Chrudim 10
Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim 9
Základní škola, Raná, okres Chrudim 8
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 8
Základní škola a mateřská škola Holetín 7
Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim 7
Mateřská škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim 6
Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250 6
Základní škola a mateřská škola Svratouch 5
Základní škola Miřetice 5
Základní škola a mateřská škola Krouna 3
Město Hlinsko 3
Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim 1
Základní škola a Mateřská škola Kameničky 1
Celkem 326

Seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeže
20.4.2018
V pátek 20. dubna proběhl poslední seminář realizovaný v rámci projektu Místní akční plán s názvem Agrese a agresivita u dětí a mládeže. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a byl veden panem PaedDr. Zdeňkem Martínkem.

Seminář byl zaměřený na rozdělení základních pojmů agresivita a agrese, příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže, agresi jako projev agresivity v chování dítěte, směry agrese, autoagresi, základní dělení agresí a Moyerovu klasifikace agresí (predátorská agrese, agrese mezi samci nebo samicemi, dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí, možnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy).

Kurzu se zúčastnilo celkem sedmnáct pedagogických pracovníků, a to z Mateřské školy Budovatelů Hlinsko, Základní školy Miřetice, Základní školy Trhová Kamenice, Základní školy Ležáků Hlinsko, Základní školy Resslova Hlinsko, Základní školy Raná, Základní a mateřské školy Holetín, a jeden zástupce rodičů. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.


MASkohraní 2018
9.3.2018
Ve čtvrtek 8. března pořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci se společností MINDOK v Multifunkčním centru již 4. ročník Dne deskových her MASkohraní. Akce byla pořádána v rámci projektu Místní akční plán a byla určena pro první stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 300 žáků ze Základní školy Smetanova, Resslova, Raná, Svratouch a Miřetice.

Během akce byly žákům představeny moderní deskové a společenské hry společnosti Mindok, které si mohli zahrát se spolužáky. Letošní ročník byl obohacen také o soutěž mezi školami ve hře s názvem Kingdomino. Hra byla školám dopředu zapůjčena, aby mohly zorganizovat školní kola, a nejlepší žáci se potom utkali ve finálovém turnaji. Z důvodu velkého počtu hráčů proběhly dva turnaje. První ovládl Ondřej Michálek ze Základní školy Raná, na druhém místě skočil Tomáš Vambera ze Základní školy Svratouch a třetí místo obsadil Patrik Michek ze Základní školy Smetanova. Ve druhém turnaji zvítězila Štěpánka Culková ze Základní školy Smetanova, na druhém místě skončil Petr Machovec a třetí místo vybojoval Michal Ročeň, oba ze Základní školy Resslova. Výherci byli odměněni hrami od společnosti MINDOK. Místní akční skupina Hlinecko blahopřeje vítězům turnaje a děkuje panu Bohumilovi Kebzovi za zapůjčení her a organizaci finálových turnajů.


Představení: Listování (scénické čtení)
28.2.2018
27. února se uskutečnila v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Hlinsko v Multifunkčním centru postupně tři představení pro žáky našich škol. Při představeních od 9, 10 a 11 hodin se vystřídalo více, než 900 žáků škol z území celého ORP Hlinsko.

Jednalo se o tři samostatná představení, která absolvovali žáci prvního i druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia. Ke scénickému čtení byly využity dvě knihy, a to kniha Bertík a Čmuchadlo od Petry Soukupové a kniha Život k sežrání od Mikaela Olliviera.

Představení Bertík a Čmuchadlo je určeno pro žáky prvního stupně základních škol a dotýkala se problému, jak dítě vnímá rozvod rodičů a přijetí jejich nových partnerů.

Představení Život k sežrání je zaměřeno na starší žáky a ukazuje jejich problémy v období dospívání.

Akce se účastnili diváci ze základních škol v Hlinsku (ZŠ Resslova a ZŠ Ležáků), základních škol v Krouně, Trhové Kamenici, Rané, Holetíně, Kameničkách a ve Včelákově, a také žáci Hlineckého gymnázia. Herci Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Markéta Lánská pojali představení zábavnou, ale i výchovnou formou.


Řešení problémových situací z pohledu práva
9.1.2018

Datum a čas: 9. ledna 2018, 9:00 – 16:00 hodin

Lektorka: PhDr. Mgr. Monika Puškinová

Počet účastníků: 17

Obsah:

 • Úvod do problematiky, subjekty podílející se na výchově dětí a mládeže, pracovně-právní vztahy 561/2004 Sb. školský zákon se zahrnutím novel, zákon o pedagogických pracovnících ve znění novel, trestní zákon ve znění následných novel,
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
 • Listina lidských práv,
 • Úmluva o právech dítěte,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce až do novel 377/2015 Sb., 264/2016 Sb. a 298/2016 Sb. a každodenní praxe a problémové situace, výběr řešení, jistota při řešení, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti. (výklad, řízená diskuse, brainstorming, práce ve skupinkách),
 • Možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (pomluvy pedagoga, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga, příklady z praxe a jejich řešení.
 • Hodnocení a ukončení.

Efektivní komunikace v MŠ
12.12.2017

Datum a čas: 12. prosince, 9:00-13:00 hodin

Lektorka: PhDr. Kateřina Pešková

Počet účastníků: 10

Obsah semináře:

Praktický seminář zaměřený na zmapování a zlepšování komunikace mezi dětmi v MŠ a zefektivnění komunikace učitelky s dětmi i jejich rodiči. Cílem semináře bude získat informace a konkrétní zkušenosti s možnými překážkami v komunikaci s dětmi i dospělými. Účastníci semináře budou mít možnost osvojit si vhodné postupy, které naopak komunikaci podporují. Součástí semináře bude tvorba zásobníku her a činností posilujících efektivní komunikaci.


Respektovat a být respektován – Odměny
14.11.2017

Datum a čas: 14. listopadu, 9:00 - 16:00 hodin

Lektorka: Bc. Hana Čechová

Počet účastníků:

Obsah semináře:

Jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn).

Řada učitelů a rodičů vidí, že pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky - snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Známky ve škole mají velmi často právě charakter odměn a trestů a jsou proto významným rizikem pro vytváření klíčové kompetence k učení.

Dávat druhým najevo, že jsme si všimli, co udělali správně a dobře, je velmi důležité. I zde však hraje významnou úlohu forma, jakou to sdělujeme. V semináři si budou vyjasňovat rizikové způsoby pozitivních sdělení, které vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Také se pak proberou způsoby, které naopak podporují sebeúctu druhých a rozvoj pozitivních vlastností.


Kurz hlasové terapie
7.11.2017

Datum a čas: 7. listopadu, 12:00 – 17:00 hodin

Lektorky: Mgr. Alexandra Vebrová, MUDr. Jitka Vydrová

Počet účastníků: 22

Obsah semináře:

 1. Fysiologie hlasu a choroby hlasu, vyšetření hlasivek frekventantů kurzu
 2. Základní principy hygieny hlasu
 3. Princip správného dýchání pro mluvní a zpěvní hlas
 4. Praktická cvičení a nácvik dýchání ve skupině 
 5. Analýza mluvních předpokladů frekventantů kurzu
 6. Praktická artikulační a fonační cvičení ve skupině 

Respektovat a být respektován – Tresty
31.10.2017

Datum a čas: 31. října, 9:00 – 16:00 hodin

Lektorka: Bc. Hana Čechová

Počet účastníků: 17

Obsah semináře:

 • vnitřní a vnější motivace,
 • přirozené důsledky trestu,
 • alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování,
 • osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích, které podporují sebeúctu, odpovědné chování, empatii, pocit bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností.

Neurotické dítě v MŠ a ZŠ
18.10.2017

Datum a čas: 18. října, 9:00 – 14:00 hodin

Lektorka: PhDr. Andrea Troníčková

Počet účastníků: 10

Obsah semináře:

 1. základní specifikace neuróz (dělení, typy, příčiny,...)

 2. možnosti působení pedagoga (pozitivní a negativní vlivy v rámci výchovy a vzdělávání, relaxační techniky, spolupráce s odborníky

 3. možnosti výchovného vedení dětí s danými obtížemi kazuistiky


Individualizace a vnitřní motivace
2.10.2017

Datum a čas: 2. a 23. října. 2017, 13:00 – 17:30 hodin

Lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola

Počet účastníků: 13

Obsah semináře:

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se účastníci semináře seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka, a cestami, které vedou k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci výuky s důrazem na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí ap.). Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.


Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
10.5.2017

Datum a čas: 10. května, 9:00-16:00 hodin

Lektorka: Mgr. Bohuslava Jochová

Počet účastníků: 10

Obsah semináře:

Účastníci semináře se seznámí s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení.

Metody jsou prezentovány vlastním prožitkem – tzn., že účastníci nejprve prožijí lekci v roli žáků a v následné analýze lekce společně s lektorkou vyhodnocují přínosy takovéto práce pro žáky.

Celá práce je zarámována principy kritického myšlení. Seminář účastníkům také umožní analyzovat si vlastní práci pedagogickou práci (co dělám proto, aby moji žáci měli možnost přemýšlet, co ještě dalšího bych dělat mohl).


První pomoc pro pedagogy na ZŠ a intoxikace
25.4.2017

Místo, datum, čas a lektorka:

 • 25 dubna, 14:00 – 16:30 hodin,  Mgr. Pavlína Miltová
 • 4. května, 14:00 – 16:30 hodin, Mgr. Veronika Vybíhalová

Počet účastníků: 47

Obsah semináře:

 1. Vybavení lékárničky, integrovaný záchranný systém (IZS), komunikace s IZS.
 2. Základy resuscitace (praktický nácvik na resuscitačních figurínách), dušení cizím tělesem, bezvědomí, srdeční masáž, správné provádění kardiopulmonální resuscitace.
 3. Správné ošetření nejčastějších úrazů (krvácejících ran na hlavě, v obličejové části hlavy, odřenin, masivního krvácení, zlomenin horních i dolních končetin) – praktický nácvik.
 4. První pomoc při úrazech hlavy (otevřená a zavřená poranění hlavy).
 5. První pomoc u náhlých stavů – píchnutí hmyzem (vosou, včelou), anafylaktický šok, astma bronchiale, epilepsie, hypoglykémie, hyperglykémie, hysterie.
 6. Nejčastější intoxikace u žáků na ZŠ (možnosti testování žáků na omamné látky).

Hry pro zvládání agresivity a neklidu v ZŠ
11.4.2017

Datum a čas: 11. dubna, 9:30 – 14:00 hodin

Lektorka: PhDr. Kateřina Pešková

Počet účastníků: 16

Obsah semináře:

Zážitkový seminář zaměřený na praktické vyzkoušení možných technik a činností, které pomáhají při zvládání agresivního chování dětí ve škole.

Účastníci se seznámí a vyzkouší techniky, které vedou k přiměřenému a přijatelnému ventilování napětí a agrese, které posilují sebepoznání a sebekontrolu dětí a vedou k posilování pozitivních vztahů v kolektivu. Seznámí se se základními příčinami agresivního chování a s možnými reakcemi jak v krizových situacích, tak v oblasti prevence.


Žák s potřebou podpůrných opatření
5.4.2017

Datum a čas: 5. a 6. dubna, 9:00 – 16:00 hodin

Lektorka: Mgr. Jana Jedličková

Počet účastníků: 7

Obsah:

Legislativní změny (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) přinášejí do škol nové požadavky a postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídne účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska pro práci s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory. Témata:

 1. Seznámení s novelou školského zákona - zákonem č. 82/2015 Sb., zejména s § 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře
 2. Přehled podpůrných opatření – druhy, stupně; Podpůrná opatření 1. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
 3. Podpůrná opatření 2. - 5. stupně – metody a formy práce, hodnocení žáka, spolupráce učitelů;
 4. Předmět speciální pedagogické péče, pedagogická intervence v ŠVP,
 5. Individuální vzdělávací plán – obsah, k čemu slouží, vyhodnocování; Asistent pedagoga – role, pracovní náplň, komunikace s učitelem;
 6. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 7. Plán pedagogické podpory – formulář - obsah, k čemu slouží, vyhodnocování;
 8. Efektivní komunikace a spolupráce uvnitř školy při realizaci PLPP.
   

Představení deskových her s praktickým použitím ve výuce
4.4.2017

Datum a čas: 4. dubna, 14:00 – 15:30 hodin

Lektor: Bohumil Kebza

Počet účastníků: 18

Obsah setkání:

Představení deskových her do firmy MINDOK, které je možné prakticky použít ve výuce českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, dějepisu, přírodopisu a hry na doplnění učiva, především pro první stupeň základních škol, a hry pro družiny.
 


Respektovat a být respektován - Sdělování oprávněných požadavků
30.3.2017

Datum a čas: 30. března, 9:00 – 16:00 hodin

Místo: Zasedací místnost MěÚ Hlinsko (Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko)

Lektorka: Bc. Hana Čechová

Počet účastníků: 17

Obsah semináře:

 1. Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly.
 2. Rizikové způsoby komunikace.
 3. Principy reagování tří částí mozku.
 4. Základní fakta o emocích I.
 5. Šest zásad dobré komunikace.
 6. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání.
 7. Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. 
 8. Dovednosti  pro respektující komunikaci.
 9. Já výrok a jeho funkce.
 10. Procvičování dovedností.

Komunikace a řešení problémů s „Problémovými rodiči“
28.3.2017

Datum a čas: 28. března, 13:00 – 17:30 hodin

Lektorka: PhDr. Jana Mervartová

Počet účastníků: 25

Obsah semináře:

 1. Nejčastější příčiny vzniku konfliktů mezi učiteli a rodiči - konflikt, typy konfliktů ("problémy" a "spory") - standardní průběh konfliktu - přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie řešení konfliktů - komunikace v emocionální fázi k., křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů emocí - komunikace v racionální fázi konfliktu, - řešení problémů - řešení sporů
 2. Konflikty představ (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty názorů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty postojů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - smíšené konflikty
 3. Skupiny "problémových rodičů" ("rodič zatížený problémy", "agresivní rodič", "nespolupracující rodič") - základní psychologické funkce rodiny, klasifikace rodin podle jejich funkčnosti - charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin - role a možnosti učitele při řešení konfliktů s jednotlivými typy problémově zatížených rodičů
 4. Řešení konfliktů s agresivním rodičem - řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem - řešení konfliktů se skupinou "problémových rodičů" - konflikty, jejichž příčinou je "problémový učitel" - řešení konfliktů a typologie osobnosti - vyjednávání, vyjednávací styl - mediace (charakteristika, význam, možnosti využití ve školní praxi, příklady).

Praktická asertivita
15.3.2017

Datum a čas: 15. března, 12:30 – 17:00 hodin

Lektorka: Mgr. Helena Wiesenbergová

Počet účastníků: 20

Obsah semináře:

 1. Asertivní jednání (základní principy asertivity, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci, jak pomocí asertivity zvládat silné emoce, rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním, typologie a znaky manipulátorů) - ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů.
 2. Asertivní techniky a práva (kompromis, přeskakující gramodeska, otevřené dveře, asertivní NE) - ujistit si základní asertivní techniky a naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit asertivní komunikaci.
 3. Konflikt, příčiny a řešení (konflikt jako proces, příčiny konfliktních situací, fáze řešení konfliktů, strategie a nástroje řešení konfliktů, styly jednání v konfliktu, řešení konfliktních a obtížných situací v týmu) - definovat možné příčiny vzniku konfliktu, uvědomit si konfliktní situaci jako proces, znát styly jednání v konfliktní situaci, rozpoznat typy svízelných lidí a umět s nimi jednat, popsat fáze řešení konfliktu, a pochopit jejich obsah, posloupnost a důležitost, popsat a objasnit si strategie řešení konfliktů, poskytnout nástroje na řešení konfliktních a obtížných situací v týmu.

Setkání metodiků prevence
15.3.2017

Termín setkání: 28. března v 9:00 hodin

Počet účastníků: 12

Témata k diskusi:

 • problematika tvorby Minimálního preventivního programu (MPP jako formální dokument a nutné zlo nebo aktivní nástroj pro efektivní řešení konkrétních situací na jednotlivých školách);
 • vzájemné sdílení zkušeností s přidanou hodnotou preventivních programů a nástrojů využívaných v dané problematice;
 • aktuální problémy na jednotlivých školách (sdílení praktických zkušeností při jejich řešení a jejich konzultace s okresním metodikem prevence);
 • odborná a metodická pomoc školních metodiků prevence v praxi (Spolupracují metodici prevence s jednotlivými vyučujícími při řešení problémů);
 • možnosti spolupráce s okresním metodikem prevence.

Burza nápadů pro učitele českého jazyka
22.2.2017

Termín setkání: 22. února v 15:30 hodin

Počet účastníků: 8

Obsah setkání:

 • vydařená filmová adaptace knihy, eventuálně jiný film či dokument,
 • odborná literatura, učebnice,
 • knihy úspěšné u dětí,
 • zkušenosti s vedením školního časopisu,
 • zajímavá témata slohových prací,
 • zajímavá témata krátkého mluveného či písemného projevu,
 • práce s textem,
 • témata mediální výchovy,
 • netradiční procvičování mluvnice,
 • ukázky úkolů (nejen křížovky a osmisměrky),
 • uáročnější příprava ve SMART Notebook či PowerPointu,
 • osvědčené internetové adresy,
 • vyzkoušená témata pro projektové vyučování,
 • tipy na celostátní soutěže,
 • další zkušenosti získané na různých seminářích, které jste v minulosti absolvoval.